НАШИ ПРОИЗВОДИ, ВАШИ ПРИДОБИВКИ
CAPTAN 80% WDG
CAPTAN 50% WP
CAPTAN 48% SC
CYPROCONAZOLE 10% WG
DIFENCONAZOLE 3% FS
DIFENCONAZOLE 25% EC
FOLPET 80% WG
IPRODIONE 50% SC
MYCLOBUTANIL 20% EW
MYCLOBUTANIL 24% EC
PROPICONAZOLE 25% EC
TEBUCONAZOLE 6% FS
TEBUCONAZOLE 25% EW
BENTAZONE 48% SL
DICAMBA 48% SL
GLYPHOSATE 36% SL
METRIBUZIN 70% WG
NICOSULFURON 4% SC
PENDIMETHALIN 33% EC
PENDIMETHALIN 40% SC
QUIZALOFOP 5% EC
TBM 75 WG
CHLORPYRIFOS 48% EC
DELTAMETHRIN 2.5% EC
DIMETHOATE 40% EC
ESFENVALERATE 2.5% EC
IMIDACLOPRID 20% SL
LAMBDA CYHALOTHRIN 2.5% WDG
METALDEHYDE 6% GB
Slider

Sharda Cropchem Ltd. е индиска агрохемиска компанија основана во 1987 година од брачниот пар: Р.В. Бубна и Шарда Р. Бубна. Уште од самиот почеток, компанијата се фокусираше на генерички активни супстанци што се користат во производите за заштита на растенија. Моментално, Sharda е компанија што се развива динамично, со воспоставена позиција на глобалниот пазар за производи за заштита на растенија. Главната канцеларија на компанијата се наоѓа во Мумбаи, Индија, а има свои филијали и застапништва во 80 земји. Од 2013 година, компанијата е вклучена во индиската Државна берза за хартии од вредност. Во моментов, Sharda интензивно се шири на европските пазари.